kontakt@wszoku.pl
+48 570 979 658

REGULAMIN


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy (zwany w dalszej części „sklepem”) jest dostępny pod adresem www.wszoku.pl.
Za pośrednictwem sklepu sprzedawane są towary, znajdujące się w jego ofercie, przy wykorzystaniu Internetu.
Sklep jest prowadzony przez firmę „Thorn & Emm S.C.” (zwaną dalej „firmą”) z siedzibą w Rzeszowie 35-326, ul. ul. Cicha 4, NIP: 813 – 36 – 99 – 262.

 1. Wszelkie informacje na temat towarów oraz ich cen firma zamieszcza na stronie internetowej sklepu.
 2. Odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie internetowej sklepu ponosi firma „W SzOKU”. Kontakt z firmą jest możliwy poprzez formularz zamieszczony na stronie lub mailowo (kontakt@wszoku.pl) lub pod numerem telefonu +48 570 979 658.
 3. Podmiotem, który realizuje zakup towaru za pośrednictwem sklepu (zwanym w dalszej części regulaminu „klientem”), może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu na podstawie umowy zawieranej na odległość.
 5. Każdy klient, który składa zamówienie w sklepie, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
 6. Nieznajomość treści regulaminu nie zwalnia klienta z obowiązujących w nim zasad, nie stanowi też podstawy do unikania odpowiedzialności za złożenie zamówienia.

II TOWAR, CENA TOWARU

Wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów i ich ceny firma „W SzOKU” zamieszcza na stronie internetowej.

 1. Ilość towaru przeznaczonego na sprzedaż (w tym wyprzedaż i sprzedaż promocyjną) jest ograniczona, w związku z tym realizacja zamówień następuje według kolejności napływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania zapasów objętych daną formą sprzedaży.
 2. W przypadku braku/wyczerpania towaru, firma zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej sklepu. W przypadku, gdy firma nie zamieści takiej informacji przed przyjęciem zamówienia klienta bądź z jakichkolwiek innych przyczyn firma nie będzie mogła zrealizować zamówienia, klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia jej zawarcia. W sytuacji, gdy klient dokonał zapłaty za towar, firma zwróci mu należność w ciągu czternastu dni od anulowania zamówienia, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W przypadku braku towaru firma zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej sklepu. Jeśli nie została zamieszczona taka informacja, klient zostanie powiadomiony mailowo o niemożności realizacji zamówienia.
 4. Wszystkie ceny na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed dokonaniem zmian, o których mowa powyżej, będą realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

III ZASADY ZAWIERANIA UMOWY

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Zamówienie łączy się z przejściem całej procedury, w której klient dokonuje:

 1. a) wyboru zamawianych towarów;
  b) oznaczenia adresu dostawy;
  c) wyboru potwierdzenia transakcji (rachunek, faktura VAT – prosimy o stosowną informację w uwagach do zamówienia);
  d) wyboru formy płatności.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane, umożliwiające kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez klienta podczas rejestracji są niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

IV ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU

 1. Za zamówione w sklepie towary można zapłacić:
  a) przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu DotPay lub PayPal;
  b) gotówką w przypadku odbioru osobistego na terenie Rzeszowa;
  c) gotówką przy odbiorze przesyłki za pobraniem.
 2. Dostawa jest realizowana przez Pocztę Polską.
 3. Cena przesyłki jest uzależniona od wagi zamawianego towaru. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od łącznej wagi zakupionego towaru. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia. Koszty dostawy ponosi klient.
 4. Za dostarczenie przesyłek odpowiedzialna jest Poczta Polska. Cena przesyłki uzależniona jest od jej wagi. Rozróżnia się typy opłat:
  a) przesyłka na terenie Polski – od 13 zł.
  b) przesyłka za pobraniem – od 17 zł,
  c) przesyłka zagraniczna – od 58 zł.
 5. Złożone zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 21 dni roboczych pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wysłania potwierdzenia zamówienia do klienta.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

 1. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym. Za stan niezmieniony przyjmuje się towar w oryginalnym opakowaniu i bez śladów użytkowania. Firma dokonuje końcowej oceny dotyczącej śladów użytkowania i rozpoczęcia używania towaru. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa klient. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 2. Towar i oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Firma Thorn & Emm S.C. ul. Cicha 4, 35 – 326 Rzeszów, NIP: 813 – 36 – 99 – 262, z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot”.
 3. Zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dołączonymi do niego dokumentami, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona, w oryginalnym opakowaniu.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, klient ma prawo do złożenia reklamacji, którą należy kierować na adres: Firma Firma Thorn & Emm S.C. ul. Cicha 4, 35 – 326 Rzeszów, NIP: 813 – 36 – 99 – 262, z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje”.
 5. Firma rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy bądź dostosowany do stanu zgodnego z umową. Jeśli nie będzie możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, klient otrzyma zwrot ceny towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.
 6. Różnice wizualne między towarami dostarczonymi i zamawianymi nie stanowią podstawy reklamacji, gdyż mogą być wynikiem innych ustawień (parametrów) monitora klienta.
 7. Zwrotu pieniędzy w przypadku uwzględnionej reklamacji bądź zwrotu towaru firma dokonuje przelewem na konto bankowe.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Właściciela sklepu, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 2. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Właściciela sklepu w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Właściciel sklepu zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia złożonego przez Kupującego.

VII PRAWA AUTORSKIE

Należąca do Właściciela sklepu strona internetowa www.wszoku.pl i wszelkie elementy tam zamieszczone (zawartość) jest chroniona prawami autorskimi.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Dane, które zostały przekazane przez klienta w ramach zamówienia są przechowywane przez firmę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).