kontakt@wszoku.pl
+48 570 979 658

REGULAMIN


I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy (zwany w dalszej części „sklepem”) jest dostępny pod adresem www.wszoku.pl. Za pośrednictwem sklepu sprzedawane są towary, znajdujące się w jego ofercie, przy wykorzystaniu Internetu. Sklep jest prowadzony przez firmę „Shocked S.C.” (zwaną dalej „firmą”) z siedzibą w Rzeszowie 35-601, ul. Aleksandra Zelwerowicza 62, NIP: 813-379-85-15.

 1. Wszelkie informacje na temat towarów oraz ich cen firma zamieszcza na stronie internetowej sklepu.
 2. Odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie internetowej sklepu ponosi firma „Shocked S.C.”. Kontakt z firmą jest możliwy poprzez formularz zamieszczony na stronie lub mailowo (kontakt@wszoku.pl) lub pod numerem telefonu +48 570 979 658.
 3. Podmiotem, który realizuje zakup towaru za pośrednictwem sklepu (zwanym w dalszej części regulaminu „klientem”), może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu na podstawie umowy zawieranej na odległość.
 5. Każdy klient, który składa zamówienie w sklepie, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
 6. Nieznajomość treści regulaminu nie zwalnia klienta z obowiązujących w nim zasad, nie stanowi też podstawy do unikania odpowiedzialności za złożenie zamówienia.

II TOWAR, CENA TOWARU

Wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów i ich ceny firma „Shocked S.C.” zamieszcza na stronie internetowej.

 1. Ilość towaru przeznaczonego na sprzedaż (w tym wyprzedaż i sprzedaż promocyjną) jest ograniczona, w związku z tym realizacja zamówień następuje według kolejności napływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania zapasów objętych daną formą sprzedaży.
 2. W przypadku braku/wyczerpania towaru, firma zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej sklepu. W przypadku, gdy firma nie zamieści takiej informacji przed przyjęciem zamówienia klienta bądź z jakichkolwiek innych przyczyn firma nie będzie mogła zrealizować zamówienia, klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia jej zawarcia. W sytuacji, gdy klient dokonał zapłaty za towar, firma zwróci mu należność w ciągu czternastu dni od anulowania zamówienia, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W przypadku braku towaru firma zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej sklepu. Jeśli nie została zamieszczona taka informacja, klient zostanie powiadomiony mailowo o niemożności realizacji zamówienia.
 4. Wszystkie ceny na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed dokonaniem zmian, o których mowa powyżej, będą realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

III ZASADY ZAWIERANIA UMOWY

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Zamówienie łączy się z przejściem całej procedury, w której klient dokonuje:

 1. a) wyboru zamawianych towarów; b) oznaczenia adresu dostawy; c) wyboru potwierdzenia transakcji (rachunek, faktura VAT – prosimy o stosowną informację w uwagach do zamówienia); d) wyboru formy płatności.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane, umożliwiające kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez klienta podczas rejestracji są niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.

IV ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU

 1. Za zamówione w sklepie towary można zapłacić: a) przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu DotPay lub PayPal; b) gotówką w przypadku odbioru osobistego na terenie Rzeszowa.
 2. Dostawa jest realizowana przez Pocztę Polską.
 3. Cena przesyłki jest uzależniona od wagi zamawianego towaru. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od łącznej wagi zakupionego towaru. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia. Koszty dostawy ponosi klient.
 4. Za dostarczenie przesyłek odpowiedzialna jest Poczta Polska. Cena przesyłki uzależniona jest od jej wagi. Rozróżnia się typy opłat: a) przesyłka na terenie Polski – od 13 zł. b) przesyłka za pobraniem – od 17 zł, c) przesyłka zagraniczna – od 58 zł.
 5. Złożone zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 21 dni roboczych pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wysłania potwierdzenia zamówienia do klienta.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

 1. W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym. Za stan niezmieniony przyjmuje się towar w oryginalnym opakowaniu i bez śladów użytkowania. Firma dokonuje końcowej oceny dotyczącej śladów użytkowania i rozpoczęcia używania towaru. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa klient. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 2. Towar i oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Firma „Shocked S.C.” ul. Aleksandra Zelwerowicza 62, 35-601 Rzeszów, NIP: 813-379-85-15., z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot”.
 3. Zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dołączonymi do niego dokumentami, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona, w oryginalnym opakowaniu.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, klient ma prawo do złożenia reklamacji, którą należy kierować na adres: Firma „Shocked S.C.” ul. Aleksandra Zelwerowicza 62, 35-601 Rzeszów, NIP: 813-379-85-15., z dopiskiem „Sklep internetowy – reklamacje”.
 5. Firma rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy bądź dostosowany do stanu zgodnego z umową. Jeśli nie będzie możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, klient otrzyma zwrot ceny towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.
 6. Różnice wizualne między towarami dostarczonymi i zamawianymi nie stanowią podstawy reklamacji, gdyż mogą być wynikiem innych ustawień (parametrów) monitora klienta.
 7. Zwrotu pieniędzy w przypadku uwzględnionej reklamacji bądź zwrotu towaru firma dokonuje przelewem na konto bankowe.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Właściciela sklepu, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 2. Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Właściciela sklepu w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Właściciel sklepu zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia złożonego przez Kupującego.

VII PRAWA AUTORSKIE

Należąca do Właściciela sklepu strona internetowa www.wszoku.pl i wszelkie elementy tam zamieszczone (zawartość) jest chroniona prawami autorskimi.

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI

(zgodna z Rozporządzaniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Korzystając ze sklepu internetowego pod adresem www.wszoku.pl wyrażasz zgodę na zasady i warunki opisane w niniejszej polityce prywatności.

Administratorem jest „Shocked S.C.” ul. Aleksandra Zelwerowicza 62, 35-601 Rzeszów, NIP: 813-379-85-15.

Podczas procesu rejestracji konta użytkownika lub/i dokonywania zakupu w  Sklepie gromadzimy następujące dane osobowe użytkowników:

1)     nazwisko i imię,

2)     adres zamieszkania,

3)     adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

4)     adres e-mail,

5)     numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym Sklepie.

Podczas wypełnienia formularza kontaktowego gromadzimy jedynie podstawowe informacje kontaktowe jak:

1)     adres e-mail

2)     telefon kontaktowy.

Podczas zapisywania do newslettera lub forum dyskusyjnego gromadzimy jedynie Twój adres e-mail.

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby realizacji i obsługi zamówienia, ustalania Twoich preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania do Ciebie materiałów promocyjnych i marketingowych.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych?

Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, oraz prawo do wniesienia skargi na uchybienia dotyczące przetwarzania danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z opcji konta użytkownika lub strony www.

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi obowiązującego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Sklepu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Wybrane informacje o Tobie mogą być ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną w zakresie, trybie i na warunkach określonych w obowiązujących  przepisach prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, informacje o Tobie nie zostaną nigdy ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez Twojej wyraźnej zgody.

Oferta, technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie ulegają nieustającym zmianom. Z tego względu nasz Sklep może wprowadzać w przyszłości modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności, o czym zostaniesz poinformowany. Korzystanie z Sklepu po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Sklepu.

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Sklep. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Sklepu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Sklepie. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Sklepu.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach Sklepu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1)         świadczenia usług;

2)         dostosowania zawartości Sklepu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Sklep, dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb;

3)         tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

4)         prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;

5)         zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1)         sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

2)         stałe –  są to pliki przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Ze względu na cel w ramach Sklepu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

1)         wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Sklepie i korzystania z wszystkich funkcji Sklepu. Zgoda użytkownika na korzystanie przez nas z tych plików cookies nie jest wymagana;

2)         pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Sklepu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Sklepu;

3)         pliki cookies funkcjonalności – pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;

4)         pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

5)         pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Sklepu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym za pośrednictwem Sklepu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie może być skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies. Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego.

Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

Cookies zewnętrzne

Za pośrednictwem naszego Sklepu mogą być również wykorzystywane pliki cookies naszych partnerów zewnętrznych (dalej „Cookies zewnętrzne”).

Możemy wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 •        prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (np. www.youtube.com, www.vimeo.com etc.)

 •        zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (np. Google Analytics, Google AdWords etc.)

 •        wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych (np. www.facebook.com, www.plus.google.com etc.)

 •        inne (realizacja e-płatności, wysyłka mailingu etc.)

Więcej o cookies

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl  lub sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Dane, które zostały przekazane przez klienta w ramach zamówienia są przechowywane przez firmę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).